CONTACT


Brest Distillery Company "Belalco"

JSC "Brest Distillery Company "Belalco"

Phone

Office
+375 (162) 269 100
E-mail: blvz@brest.by

General Manager
Alexandr V. Romanovsky,
+375 (162) 269 101

Deputy General Manager
Remizonov Vladimir,
+375 (162)269 103

Head of sales, marketing and export departments
Kravchuk Igor,
+375 (162)269 221

Export Department

Head of export department - Ivan Krasovski+375 (162) 269 149
Dmitry Chuyko+375 (162) 269 205
Kristina Ushakova +375 (162) 269 208
Helen Levaya +375 (162) 269 208
Kirill Klets +375 (162) 269 209
Evgeni Kovalenko +375 (162) 269 203
Anastasia Baranovskaya +375 (162) 269 234
Nataliya Metelina +375 (162) 269 194
E-mail: export@brestvodka.com
E-mail: import@brestvodka.com

Marketing Department

Head of marketing department - Vyacheslav Sanyuk, +375 (162) 269 120
Tatyana Vasilyuk, +375 (162) 269 199
Sergey Davidovich+375 (162) 269 150
Olga Bashlykova +375 (162) 269 152
E-mail: marketing@brestvodka.com

Mail address
2/1, Sovetskaya str, Brest, 224005 BELARUS

Bank Accounts
Multy currency in “Belinvestbank”, branch 434, Brest, Head office for Brest Region
Acc:3012342085043 USD, Acc:3012342085056 Euroblvz@brest.by
+375 (162) 269 100